9Anime Pokemon Best Wishes! Season 2: Iris vs. Ibuki! Dragon Master e no Michi!! Free Online Full English DUB or SUB

Pokemon Best Wishes! Season 2: Iris vs. Ibuki! Dragon Master e no Michi!!

HD
SUB
Special Episode 1

Iris vs Ibuki! The Road to Become a Dragon Master!! is the second spin off of the Best Wishes series of the Pokémon anime.

Overview:

Iris vs Ibuki! The Road to Become a Dragon Master!! is the second spin off of the Best Wishes series of the Pokémon anime.

Country: Japan
Type:Special
Release:2014
Episode:1
Status:Complete